Romain Maes

Romain Maes

Romain Maes (°1946) is een voormalig ondernemer uit Leopoldsburg die altijd al interesse had in het spirituele. Een interesse die enkel maar gevoed werd door ontmoetingen met diverse helderzienden. Tien jaar geleden besloot hij om cursussen spiritualiteit te gaan volgen. Hij kwam er tot bepaalde inzichten die hij nu deelt met de lezer in zijn eerste boek “Er is meer tussen Hemel en aarde”.

Interview Romain Maes 

“Er is meer tussen hemel en aarde”

Met “Er is meer tussen Hemel en Aarde” schreef ondernemer Romain Maes een boek over de materiële en de spirituele werelden en hun raakpunten. Romain Maes was tot voor kort ondernemer uit Leopoldsburg die dank zij bepaalde voorvallen in zijn privéleven in contact kwam met de spirituele wereld en er zich in ging verdiepen met hetzelfde enthousiasme en energie als hij in zijn tegelzaak gestoken had. In zijn zoektocht naar zijn eigen spirituele wereld deed hij zoveel uitzonderlijke ervaringen op dat hij besloot om die te delen met anderen en ze te boek te stellen. Het gevolg is een 267 pagina’s tellend gesprek met zichzelf waarbij hij zelf dingen in vraag stelt, vraagtekens plaatst en advocaat van de duivel speelt en er tegelijkertijd antwoorden op geeft. “Er is meer tussen hemel en aarde” is een boek voor mensen die ontvankelijk zijn voor de ‘grotere’ waarheid. Die met een open geest willen geloven dat er meer is dan wij hier op het eerste gezicht denken te zien en te weten. En als je het boek met die ingesteldheid leest, zal het voor beroering zorgen.

Romain Maes: ‘Achter elke waarheid schuilt een diepere waarheid. De ongelooflijke manier waarop dit aan mij werd duidelijk gemaakt heb ik in het boek uitvoerig beschreven. Maar iedereen kan tot de inzichten komen die ik bereikt heb. Je kan de diepere waarheid van het leven ontdekken, maar pas nadat je jezelf verdiept in het Bestaan, met alles wat dat inhoudt.’

  • Vrij zware kost, zo te horen?

‘Nee, dat is het hem net. Je hoéft geen universitaire diploma’s te hebben om er achter te komen dat wie je bent iets anders is dan wie je op dit moment dénkt dat je bent. Dit boek gaat voornamelijk over spiritualiteit en gezondheid in het algemeen. En over mijn wonderlijke persoonlijke ervaringen in het bijzonder. Het bevat veel eenvoudige tips om jezelf beter te kunnen zien en inschatten. Iedereen weet dankzij diverse T.V. programma’s en boeken dat we in grote mate ‘zijn’ wat we eten. Maar dat we veeleer nog ‘zijn wat we denken’, is voor velen nog een onbekend gegeven.’

  • En vertel jij de lezer in je boek wie hij of zij is?

 ‘Maar nee. In het boek lees je over de manier waarop ik door de jaren heen de dingen heb leren zien, niet zozeer via mijn ogen, dan wel vanuit mijn zielsperspectief. Het is een vrij ruime visie die ik mij als actieve zoeker heb gevormd, beseffend dat er op deze aarde ruim 6 miljard verschillende visies bestaan. Mijn visie is mede gevormd door mijn plaats van geboorte, de periode waarin ik leef, mijn opvoeding en door de mensen waarmee ik direct en indirect in aanraking kwam. Het zijn dus mijn eigen levenservaringen, opgebouwd via tal van inzichten die mij tot nadenken stemden. Dit boek is geen boek om met gekruiste armen te lezen. Het is een mix geworden van vermeende geneeskunde, astrologie, psychologie, religie, contact met engelen enz. Kortom een aaneenschakeling van ‘in’ zichten,… ‘in’- spiratie,… en ‘in’- tuïtie.  Allemaal dingen waar de lezer na het lezen en het toepassen ervan ook zelf ‘in’ kan komen.’                                                               

  • Het lezen van het boek vergt blijkbaar wel een speciale geestelijke ingesteldheid?

 ‘Je moet niets forceren. De lezer moet de dingen die voor hem of haar niet direct duidelijk zijn of de onderwerpen die hem/haar niet aanspreken, voorlopig laten voor wat ze zijn. Je moet er niet tegen in het verweer gaan. Maar je mag ook niet opgeven. Het zou mij sterk verbazen mochten de meeste inzichten die over het hele boek verspreid te lezen staan, niet gaandeweg ook bij de lezer gaan doordringen. Omdat het eigenlijk allemaal vrij simpel is en voor de hand ligt. Ik ben er mij terdege van bewust dat vakmensen met betrekking tot de diverse onderwerpen af en toe de wenkbrauwen zullen fronsen wegens onvoldoende gedetailleerd, misschien zelfs wegens ‘niet helemaal correct’. Maar, naast de dingen die ik heb mogen beleven, is het ook mijn bedoeling via nieuwe inzichten en een aantal boodschappen aan te brengen.’

  • Dat klinkt haast als een nieuwe Boodschapper.

 ‘Ik zie mijzelf eerder als een soort spirituele ontdekkingsreiziger die zijn ervaringen te boek stelt, net zoals een geografische ontdekkingsreiziger zijn bevindingen in kaart brengt. Ik heb ook getracht de nodige richtlijnen te geven om de lezer, indien hij/zij dat wenst, op weg te helpen om intensiever dan voorheen  het grote spirituele gebeuren waarvan wij allemaal bewust of onbewust deel uitmaken, zelf te leren beleven en zelf in handen te nemen.’

 “Er is meer tussen Hemel en Aarde” telt 267 bladzijden en is uitgegeven bij Vertelpunt Uitgevers en is te bestellen via www.vertelpuntuitgevers.beof via Standaard Boekhandel en diverse dagbladhandels. Wie vooraf al een idee wil krijgen van het boek kan alvast een uittreksel lezen op www.vertelpuntuitgevers.be/uittreksels/er-is-meer-tussen-hemel-en-aarde.

UA-100687733-1